KATANA
069
KATANA-069 BINGOKOKU MIHARAJUU KAIMASATIKA SAKU TENMON 14NEN(AD-1545) TOKUBETUHOZON KANTEI